Tyto  stránky  obsahují  gify  a  animace.
Upozorňuji, že nejsem autorem ani jednoho z nich.
Většina jich pochází z různých zahraničních stránek (free, gratis, gratuit ...).

Domníváte-li se i přesto, že je zde obrázek, na který máte autorské právo, prosím

upozorněte mne, ihned ho odstraním !

Moje ikonky

s html kódy

 

 

Odkazy na

oblíbené stránky

These sites contain gifs and animations.
I point out that I am not an author of any of them.
Most of them come from different foreign sites (free, gratis, gratuity etc.).

If, nevertheless, you assume that there is a picture to which you have a copyright, please

let me know and I will immediately  remove it !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Muzika jde v IE vypnout stiskem tlačítka Esc na vaší klávesnici

Turn off the music in IE by pressing the Esc key on your keyboard